EU4Journalists.eu is currently not updated. We hope to be back soon.

eu4journalists

select your language

Žargoonist ja teisi nõuandeid

1. Žargoon ruineerib

Žargoon on kahetsusväärselt saanud osaks EL elust. Eurožargoon, mida kasutavad poliitikud, on leidnud väga kergelt tee EL teemalistesse lugudesse. Vahel kasutavad ajakirjanikud kiirustades väljendeid ja fraase, mida nad on kuulnud EL liidritelt, ise seejuures neid oma lugejatele/kuulajatele selgitamata või ise sisust aru saamata. Mitmed EL institutsioonid on mõistnud, et eurožargoon suurendab lõhet Brüsseli ja EL kodanike vahel. A plain language guide to Eurojargon (lihtne keelejuht eurožargooni mõistmiseks) on nimetatud lõhe vähendamiseks kokku pandud kõigis ELi ametlikes keeltes.

Milline keel?

Brüsselis on kaks ametlikku keelt – hollandi ja prantsuse (Belgias on veel kolmaski – saksa). Linna külalised mõistavad aga peagi, et on veel üks mitteametlik keel – inglise keel.

Enne Skandinaavia riikide ja Austria ühinemist Euroopa Liiduga oli EL institutsioonides domineeriv prantsuse keel. Viimasel kümnel aastal on ametlikel kohtumistel ja pressiüritustel inglise keele osakaal kasvanud, seda ka võimukoridorides. Viimaste laienemiste järel 2004 ja 2007 on järsult suurenenud inglise keele osatähtsus ning on toimunud saksa keele tagasitulek.

Prantsuse keel on loomulikult edasi üks peamistest EL keeltest ning selle valdamine on Brüsselis töötades kahtlemata plussiks.

Quick-jump to other chapters in this dossier :

back to top